Y ve Z Nesli Sadakat Programlarına Katılmada Daha Az Eğilimli

07 Mayıs 2019

Sadakat programları yıllar içinde çok sayıda tüketiciyi çekse de Y ve Z nesli kendilerinden önceki nesillere göre aynı seviyede katılım göstermemektedir.
 
Bir perakende yönetimi platformu olan iVend Retail’in Ocak 2019’da gerçekleştirdiği çalışmada, dünya genelindeki internet kullanıcılarının %58,7’si ödül kazanımı ve sadakat puanlarının perakende alışverişte en değer verilen ikinci nokta olduğunu belirtmişlerdir. “Hızlı ve kolay kasa” deneyimi ise ilk sıradadır.
 
Ancak, demografik yapıların hepsi sadakat programlarına aynı oranda katılım sağlamamaktadır. YouGov’un Kasım 2018 tarihli ABD’li sadakat programı üyelerine dair çalışmasında 25-34 yaş aralığındaki katılımcıların %57’sinin en az bir sadakat programına katılım sağladığını ortaya koymuştur. 18-24 yaş aralığında ise bu oran %43’tür.
 
eMarketer Başanalisti Andrew Lipsman Y ve Z neslinin sadakat programlarına daha az katılmasını, Y nesli ve daha genç tüketicilerin genel olarak henüz ev düzeni alışkanlıklarını edinememelerine ve sadakat programlarının anlamlı olabileceği kariyer seviyelerine gelmemiş olmalarına bağlamaktadır.
 
Perakende, süpermarketler ve ecza ürünleri tüm yaşlarda en yaygın sadakat programı ürün kategorisini oluşturmaktadır. Y ve Z nesli, perakende üyeliklerine en çok katılım sağlayan yaş grupları iken; süpermarket ve eczane üyelikleri daha düşük düzeydedir.
 
Süpermarket sadakat programlarına ilgi düzeyi yaşla ilgili olmakla birlikte, genç yaş grupları en az ilgilileri oluşturmaktadır. Bu; Y ve Z neslinin market alışverişinde çevrimiçi satın almaya geçmelerinin ve farklı seçeneklerde rekabetçi fiyat araştırmaları yaptıklarının bir göstergesidir.
 
Market alışverişi e-ticaret üzerinden büyümeye devam ederken, komşu marketlerle olan ilişki daha da azalacaktır. Fiyat odaklı müşteriler, daha iyi fiyatlar için giderek çevrimiçi alışverişe yönelmekte ve evlerine yakın olan markette bulunan ürünlerden daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır.

Kaynak:emarketer web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü