Yapay Zeka, İstihdamı Değil Ücretleri Tehdit Ediyor

30 Kasım 2023

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından 28 Kasım Salı günü yayınlanan araştırma; yapay zekanın hızlı bir şekilde benimsenmesinin ücretleri düşürebileceğini, ancak şu ana kadar istihdamı yok etmek yerine, özellikle genç ve kalifiye olan işgücü bakımından istihdam artışı yarattığını gösterdi.

ECB tarafından yayınlanan Araştırma Bülteni; 16 Avrupa ülkesinden oluşan bir örneklem içerisinde, yapay zekaya maruz kalan sektörlerin istihdam payının arttığını, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediğini ve yüksek vasıflı pozisyonların istihdamda en büyük artışı yaşadığını belirtti.

Araştırmada ayrıca; yapay zeka destekli teknolojilerin geliştirilmeye ve benimsenmeye devam edildiği ve bunların; istihdam, ücretler, dolayısıyla büyüme ve eşitlik üzerindeki etkilerinin büyük kısmının henüz görülmediği de belirtiliyor.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü