Yeni Zelanda Devleti, Ülkesindeki Petrol ile Doğalgaz Arama Yasağını Tersine Çevirecek Yasa Tasarısını Parlamentosuna Sunacak

10 Haziran 2024

Yeni Zelanda ülke yönetimi Pazar günü (09/06/2024) yaptığı duyuruda, ülkenin petrol ile gaz sektörlerine yatırım çekmek amaçlı olarak açık denizde petrol aranmasına yönelik tartışmalı yasağı yürürlükten kaldıracak yasa çıkaracaklarının haberini verdi.

Yeni Zelanda Doğal Kaynaklar Bakanı Shane Jones yaptığı açıklamada, sözkonusu yasa tasarısının, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alan enerji açısından varsıl bölge durumundaki Taranaki kıyı şeridi dışında, 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan yasağı sona erdireceğini vurguladı.

Bakan, tasarının, içinde bulunduğumuz yıl sona ermeden Parlamento’ya sunulacağını belirtti.

Bakan Jones, "Yeni yasa tasarısında, yürürlükteki yasağı kaldırmanın yanı sıra, petrol arama çalışmalarının ihale edilmesi ile arama izinlerinin verilmesi uygulamalarında değişiklikler yapılmasını, petrol arama-çıkarma rejiminin uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu duruma getirilmesini, ayrıca petrol-doğal gaz arama sektöründe uygulanmakta olan düzenlemelerin verimliliğinin artırılmasını öneriyoruz." bilgilerini iletti.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü