Yeşil Alarmı: Davos Raporunda Çevresel Hususlar En Başta

23 Ocak 2020

Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınlanan son ankete göre, ilk beş küresel riskin tümü çevresel konulardır. Küresel Riskler Algı Araştırması'na göre, çevre kaygıları, araştırmaya katılan Dünya Ekonomik Forumu'nun 800 üyesi arasında en büyük uzun vadeli risklerin başında gelmektedir.

Vurgulanan en büyük riskler, mülke, altyapıya ve insan hayatının kaybına büyük zarar veren aşırı hava olaylarıdır. İklim değişikliğini hafifletme ve hükümetler ve işletmeler tarafından adaptasyonun başarısızlığı; petrol sızıntıları ve radyoaktif kirlenme gibi insan kaynaklı çevre hasarı ve afetler; çevre için geri dönüşü olmayan sonuçları olan büyük biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü (karasal veya deniz); ve depremler, tsunamiler, volkanik patlamalar ve jeomanyetik fırtınalar gibi büyük doğal afetler bunlar arasındadır.

Kaynak: euractiv web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü