Yeşil Dönüşüm Hedefi Orta Vadeli Programa Girdi

08 Eylül 2021

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda “Yeşil Dönüşüm” başlığına da yer verildi.

Programda iklim değişikliğinin artan etkisi ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı vurgulanırken, başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere uluslararası gelişmelerin de sanayide yeşil dönüşümünün gerekliliğini öne çıkardığının altı çizildi ve belirlenen politika ve tedbirler ile atılacak adımlar sıralandı.

Buna göre yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm teknolojileri, yeşil üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek, yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanacak.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak üretimde atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Finansman alanında yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek, finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

Kaynak: yesilekonomi
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü