Yılın Üçüncü Haftasında ABD'de Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı %82,7'ye Yükseldi

22 Ocak 2020

18 Ocak 2020 tarihinde sona eren haftada ABD yerli çelik üretimi 1.928.000 net ton (Net ton, bildiğimiz tondan farklı bir ağırlık ölçüsü olup 1 ton 1000 kilograma eşitken 1 net ton 907,18 kilogramdır. Ç.N.), kapasite kullanım oranı ise %82,7 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde üretim 1.871.000 net ton iken kapasite kullanım oranı %80,4 olarak gerçekleşmişti.

İçinde bulunduğumuz haftanın ABD çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 oranında artış gösterdi. 18 Ocak 2020 tarihinde sona eren haftanın üretimi, üretim rakamının 1.923.000 net ton ve kapasite kullanım oranının %82,5 olduğu 11 Ocak 2020’de sona eren bir önceki haftanın üretimine göre ise %0,3 oranında arttı.

18 Ocak 2020 tarihine kadar olan düzeltilmiş yıllık üretim rakamı %82,3 kapasite kullanım oranı ile 4.936.000 net tondur. Sözkonusu rakam, kapasite kullanım oranının %80,4, üretim rakamının ise 4.812.000 net ton olduğu önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında artışa karşılık gelmekte.

18 Ocak 2020 tarihinde sona eren hafta temel alınarak bölgelere göre 1000 net ton olarak ABD’nin çelik üretimine bakıldığında ise üretim rakamları şöyledir: Kuzey Doğu 216, Büyük Göller 686, Orta Batı 208, Güney 730 ve Batı 88 olmak üzere tüm ülke genelinde toplam 1.928. 
 
Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü