Zimbabve’nin Kamu Elektrik Kuruluşu Kömürle Çalışan Yeni Ünitelerin Yapımını Gelecek Yıl Sonuçlandıracak

21 Ekim 2021

Zimbabwe'nin Devlete ait elektrik kuruluşu, fosil yakıta olan bağımlılığı azaltmaya yönelik küresel yönelimin tersine gelecek yıl kömürle çalışan ünitelerin üretime katılmasını sonuçlandırmayı umuyor.

Zimbabwe Elektrik Kuruluşu (ZEK) ile Çinli Sinohydro firması ortaklığıyla yapılan 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki genişleme yatırımında, bir ünitenin yapımı gelecek yıl Eylül ayında, diğer bir ünitenin yapımı ise yine gelecek yıl Aralık ayında sonuçlandırılarak 600 megavat güç eklenecek. Hwange elektrik santrali Güç Genişletme projesinin şantiye müdürü Forbes Chanakira, genişletme yatırımının şu an varolan 920 megavat gücünde arıza yapma olasılığı yüksek kurulu kapasitenin yerini almasının amaçlandığını açıkladı.

Chanakira, tesiste Bloomberg’in sorularına verdiği yanıtlarda, ülke yönetiminin stratejisini “varolan kömürle çalışan elektrik santralinin güvenilirliğini artırırken aynı zamanda yenilenebilir teknolojinin benimsenmesini sağlamak.” olarak açıkladı.

Yıllardır üzerinde çalışılan proje bazı gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçebilmeleri için bu ülkelere varsıl ülkeler tarafından fon sağlanıncaya kadar kömür yakmaya devam edeceklerini göstermekte. Komşu ülke Güney Afrika da kömürle çalışan ve yayacağı kirliliği azaltmak amacıyla donanımını yenilemek için 20 milyar ABD Doları’na gereksinim olacak yerkürenin en büyük kömür yakıtlı elektrik santrallerinden bazılarının yapımını sonuçlandırıyor.

ZEK mühendisi Lucia Chibanda’nın verdiği bilgiye göre Batı Zimbabve’de yeralan Hwange termik santrali aşırı düzeyde karbon salınımı yapan tesis olarak belirlenmişken sözkonusu durumu gidermek amacıyla tesise Dünya Bankası standartlarını karşılar düzeyde bir kükürt giderme ünitesi kurulacak.

Chanakira, Çin Eximbankı’nın proje için yıllık %2 faiz oranıyla yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında 20 yıl vadeli kredi sağlayacağı bilgisini verdi. Chanakira ayrıca ZEK’in proje maliyetleri için kendi kaynakları ile birlikte Afrika Dışsatım-Dışalım Bankası ve Standard Bank Group Ltd.'den 315 milyon ABD Doları tutarında kredi toplamak durumunda olduğu bilgisini de ekledi.

Korona küresel salgını nedeniyle işlerin yavaşlamasının ardından proje şu anda %72 oranında sonuçlandırılmış durumda.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü