Azerbaycan'a tıbbi maske üretimi için gerekli hammadde ithalatı gümrük vergisinden muaf tutuldu

26 Mart 2020

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 25 Mart 2020 tarih ve 114 sayılı Kararı ile "Azerbaycan Cumhuriyetinin gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat gümrük vergi oranları"nda yapılan değişikliklere göre, Azerbaycan'a tıbbi maske üretimi için gerekli hammadde (GTİP: 5603.12.10.00 ve 5603.13.10.00 ) ithalatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği