Belçika AB’nin SURE mekanizması çerçevesinde 7,77 Milyar Avro tutarında yardım talebinde bulundu

11 Ağustos 2020

Belçika Borç Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika AB’nin Covid-19 salgınından etkilenen çalışanları korumak ve istihdam kayıplarını önlemek üzere oluşturulan Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmaya Yönelik Geçici Destek mekanizması (European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) çerçevesinde kredi şeklinde 7,77 Milyar Avro tutarında mali yardım talebinde bulunmuştur.

Bahse konu tutar, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkileri ile mücadele kapsamında alınan geçici işsizlik ve benzer önlemlerin teşkil ettiği Belçika’nın kamu harcamalarından oluşmaktadır.

SURE mekanizması kapsamındaki destekler kredi şeklinde sağlanacak olup, Belçika dahil başvuruda bulunan AB üyesi ülkelere önümüzdeki Eylül ayından itibaren 2021 yılının ortasına kadar verilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: La Libre