Belçika Ağustos Ayı İş Dünyası Güven Endeksi

26 Ağustos 2020

Nisan ayında tarihi düşük seviyesine gerileyen iş dünyası güven endeksindeki toparlanma Ağustos ayında yavaşlasa da devam etmiştir. İş dünyası güveni imalat sanayi ve hizmetler sektöründe artarken, inşaat sektörü ve ticarette gerilemiştir.

Mevcut duruma ilişkin iyimserliğin arttığı imalat sanayinde, firmalar stok seviyelerindeki gerilemenin artarak devam etmesini ve ayrıca üç aylık dönemde istihdamın artmasını beklemektedirler. Önümüzdeki üç ayda talebin bir miktar artması beklense de inşaat sektöründe güven özellikle sipariş eğiliminde görülen daralma ve ekipman kullanımının büyük ölçüde azalmasından kaynaklı gerilemiştir. Ticaret sektöründe ise satışlara ilişkin kötümserliğin arttığı, sipariş, talep ve istihdama ilişkin gelecek dönem beklentilerinin kötüleştiği görülmektedir. 
Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)