Belçika- Ağustos Ayında Tüketici Güveninde Hızlı Düşüş

24 Ağustos 2020

Belçika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici güveni Ağustos ayında tekrardan Nisan ayı seviyelerine gerilemiştir. Temmuz ayının sonunda, COVID-19 vakalarının sayısında artış görülmesiyle Federal Hükümet tarafından sosyal irtibatların sınırlandırılması ve yerel yetkililere maske kullanımı konusunda daha bağlayıcı önlemler alma yetkisi verilmesinin yanı sıra Federal Hükümetin kurulmasına ilişkin uzayan politik sürecin hanehalkının beklentilerini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmektedir.

Tüketicilerin on iki aylık dönem için Belçika'daki genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre önemli ölçüde gerilediği, işgücü piyasası görünümü konusunda ise öngörülerinin hiç olmadığı kadar kötüleştiği görülmektedir.

Hanehalkları mali durumlarında hafif bir bozulma öngörmekte olup, son dönemde yüksek seyreden tasarruf eğilimi Ağustos ayında sabit kalmıştır.

 
*İşsizlik beklentisindeki artış bozulmayı, azalış iyileşmeyi göstermektedir.
 

Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)