Belçika Ekonomisi Dördüncü Çeyrekte %0,2 Büyüdü

29 Ocak 2021

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Belçika’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 büyürken, 2019 yılı aynı dönemine göre %4,8 küçülmüştür.  

Dördüncü çeyrekte sanayi ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %4,7 ve %3,3 toparlanma, hizmetler sektöründe ise %0,6 daralma görülmüştür.

2020 yılı genelinde ise GSYİH %6,2 oranında küçülürken, sağlık krizinin etkisi en fazla %6,4 daralan hizmetler sektöründe görülmüş, ekonomik faaliyetlerdeki daralma sanayi ve inşaat sektörlerinde sırasıyla, %4,4 ve %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çeyrekler İtibariyle GSYİH (%)


Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)