Belçika - Flaman İş Adamlarından Politikacılara Çağrı

20 Ağustos 2020

Flaman Ticaret Odası VOKA, yeni Federal Hükümetin kurulmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu, böylece koronavirüs krizi nedeniyle zarar gören işletmelere yardım etmek için gerekli önlemlerin alınabileceğini belirtti. VOKA tarafından yapılan açıklamada, Flaman Bölgesindeki on şirketten yediden fazlasının koronavirüs krizi nedeniyle hala ciro kaybına uğramakta olduğu ve önümüzdeki yıl şirketlerin ciro kayıplarının devam edeceği, bu nedenle acil önlemler gerektiği ifade edilmektedir.

VOKA tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Flaman şirketlerinin büyük bir çoğunluğu koronavirüs krizi nedeniyle hala zorluklar yaşamakta olup, önümüzdeki yıl ciroda %10'luk düşüşün devam edeceği beklenmektedir.

VOKA başkanı Hans Maertens, bunun %90 kapasiteyle çalışan bir ekonomi anlamına geldiğini, iyileşmenin koronavirüs krizinin kendisi ile mücadelede olduğu gibi çok uzun zaman alacağını, iç tüketimdeki  durgunlaşmaya ek olarak koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler nedeniyle ihracatın da zarar görmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak : Flanders News (vrtNWS)