Belçika Gıda Endüstrisinde Sağlık Krizinin Etkileri

12 Nisan 2021

Belçika Gıda Endüstrisi Federasyonu Fevia tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Belçika gıda endüstrisinde 2008 mali ve ekonomik krizinden bu yana ilk kez hem ciro hem de ihracat gerilemiştir. Belçika gıda endüstrisinde satışlar, 2020 yılı ilk çeyreğinde %6,7 artarken, ikinci çeyrekte %9,3 gerilemiş, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde sırasıyla %0,1 artış ve %3,7 düşüş görülmüş, yıllık bazda ise %1,7 düşüşle 54,4 milyar Avro  seviyesine gerilemiştir.  Ciro kaybı sınırlı olsa da özellikle yemek ve etkinlik sektöründe birçok tedarikçi daha ağır etkilenmiş, örneğin içecek üretiminde %18'den fazla düşüş görülmüştür.

Cirodaki düşüşe ek olarak  gıda şirketleri sağlık krizi  kaynaklı olarak, koruyucu ekipman ve önlemlere yapılan yatırımlar, daha yüksek devamsızlık, artan hammadde, nakliye ve lojistik maliyetleri nedeniyle daha yüksek üretim maliyetleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Diğer taraftan gıda sektörünün büyüme motoru olan ihracat da 2020 yılında %1,9 düşüşle 26,7 milyar Avro'ya gerilemiştir.

Fevia Yönetim Kurulu Başkanı Jan Vander Stichele, gıda şirketlerinin dayanıklılığı ve sektöre dönük uygun desteklerin etkiyi sınırlandırmasına karşın, hazır yemek ve yemek hizmetleri sektörlerinin kapanması ve özellikle ihracat pazarlarının gerilemesinin sektöre büyük darbe vurduğunu, gıda sektöründeki şirketlerin dörtte birinden fazlasının ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. Açıklamada, aşılama stratejisini hızlandırmanın, yemek ve etkinlik sektörünün hızlı, kontrollü ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasının ve etkilenen tedarikçiler için de destekleyici önlemlerin alınmasının sektör açısından büyük önceliğe sahip olduğu kaydedilmektedir.   

Korona krizi sırasında, birçok gıda şirketinin e-ticaret platformlarına yatırım yaptığını belirten Fevia'nın CEO'su Bart Buysse,  sadece rekabeti sürdürmek için değil, aynı zamanda mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve ekolojik zorluklara bir yanıt sağlamak için dijital dönüşüm ve  döngüsel girişimciliğe yatırım yapılması ve şirketlerin bu alanda teşvik edilmesine ihtiyaç bulunduğunu ifade etmektedir.

Kaynak: Fevia