Belçika İş Dünyasında Güven Artışı Mart Ayında da Devam Etti

29 Mart 2021

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre; iş dünyası güven endeksindeki yükseliş Mart ayında da devam etmiş, gösterge sağlık krizi öncesi seviyesinin üzerine çıkmıştır. Girişimciler, başta ticaret sektörü olmak üzere, tüm faaliyet dallarında daha iyimser görünmektedir. Ancak, 1-24 Mart dönemini kapsayan ankette, Belçika’da bir aylık bir süre için yenilenen kısıtlama tedbirlerinin iş dünyası üzerindeki etkisi görülmemektedir.

Ticaret sektöründe güvenin önemli ölçüde toparlanmasında sipariş seviyelerinde daha yüksek olmak üzere, istihdam ve talepte artış beklentileri etkili olmuştur. Hizmetler sektöründe dört aydır süregelen artış, temel olarak genel piyasa talebine yönelik görünümdeki daha fazla iyileşmenin ve girişimcilerin mevcut faaliyetlerine ilişkin daha olumlu değerlendirmelerinin sonucudur. İnşaat sektöründe de, siparişler ve ekipman kullanımıyla ilgili mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin daha olumlu olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde güvendeki artışın güçlenmesi, talep beklentilerindeki artış kadar üretim ve siparişlerin güncel durumuna ilişkin memnuniyetten kaynaklanmaktadır.


Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)