Belçika Merkez Bankasının Üçüncü Çeyrek İçin Büyüme Tahmini %8

11 Eylül 2020

İkinci çeyrekte %12,1 oranındaki tarihi daralmanın ardından, Belçika GSYİH'sının üçüncü çeyrekte %8 toparlanması bekleniyor. Merkez Bankasınca yapılan açıklamada toparlanmanın, pandemiye karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle desteklenen tüketimdeki artıştan kaynaklandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, özel tüketimdeki iyileşmenin, Covid-19 vakalarında son dönemde görülen artış nedeniyle kısmi olacağı, önlemlerin devam etmesi veya güçlendirilmesinin tüketimi baskılamaya devam edeceği öngörülmektedir. Satın alma gücünün çok fazla etkilenmemesi tüketimdeki toparlanmayı desteklerken, düşük seyreden tüketici güveninin ihtiyati tasarrufları artırması tüketim artışını yavaşlatabilecektir.

İşletmelerin büyük bir belirsizlik ortamında yatırım planlarını kısmaya devam etmeleri muhtemel olduğundan, özel sektör yatırımlarının üçüncü çeyrekte sadece kısmen toparlanması beklenmektedir. Covid-19 krizinin şirketlerin gelir ve kar marjlarını düşürmesinin yanı sıra talebin hala zayıf ve belirsiz olması yatırımlar açısından olumsuz görünümün devam etmesine neden olmaktadır.

Kaynak: L’Echo