Belçika- Temmuz Ayında Tüketici Güveninde Hafif Gerileme Görüldü

20 Temmuz 2020

Belçika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici güveninde Mayıs ayında başlayan toparlanma Temmuz ayında kesintiye uğramıştır. Belçika'daki genel ekonomik durumla ilgili beklentilere ilişkin tüketicilerin bir önceki aya göre daha karamsar olduğu ve işgücü piyasası görünümü konusunda endişelerin hala devam ettiği görülmektedir.

Hanehalkları mali durumlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir. Öte yandan, Haziran ayına göre bir miktar gerilemiş olsa da tasarruf eğilimi hala yüksek seyretmektedir.*İşsizlik beklentisindeki artış bozulmayı, azalış iyileşmeyi göstermektedir.
 
Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)