Belçika’da Ekonomik Durgunluk Flaman Bölgesini Daha Fazla Etkileyecek

20 Temmuz 2020

Federal Planlama Bürosu (Bureau fédéral du Plan) tarafından yayımlanan 2020-2025 Bölgesel Görünüm Raporuna göre, 2020 yılında koronavirüs krizi nedeniyle ekonomik daralmanın bölgeler itibariyle Flaman Bölgesinde %11,1, Valon Bölgesinde %10,3, Brüksel’de %9,3, Belçika geneli için ise %10,5 seviyesinde olması beklenmektedir. 2021-22 yıllarında toparlanmanın da benzer şekilde Flaman Bölgesinde daha hızlı olması, büyümenin sırasıyla kuzeyde %8 ve %3,6, güneyde %8 ve %3,2, Başkent Bölgesinde ise %7,2 ve %2,6 şeklinde olması öngörülmektedir.

Raporda, 2023 yılı itibariyle büyümenin eski eğilimine döneceği ve 2023-2025 döneminde ekonominin yıllık ortalama Flaman Bölgesininde %1,5, Valon Bölgesinde %1,1 ve Brüksel Başkent Bölgesinde %0,9 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Tahminlere göre, işgücü piyasasında istihdam 2020 ve 2021 yıllarında toplam 108.000 kişi, yılda ortalama %1,1, azalacaktır. Bölgeler itibariyle ise 2020-21 yıllarında istihdamdaki toplam düşüşün Brüksel'de 13.000, Flaman Bölgesinde 66.000 ve Valon Bölgesinde 29.000 kişi olması beklenmektedir.

İstihdamın 2022 yılında üç bölgede de keskin bir şekilde artmaya başlaması ve Flaman Bölgesinde %1,6, Valon Bölgesinde %1,4 ve Brüksel'de ise %1 artması beklenmekte, 2023-2025 döneminde ise istihdam artışı yılda ortalama ülkenin kuzeyinde %1, güneyde %0,9 ve Başkentte %0,5 olarak tahmin edilmektedir.

Kısa vadede işsizlik oranının 2019'daki seviyelerine göre 2021 yılında Flaman Bölgesinde %5,9'dan %8,9'a, Valon Bölgesinde %12,5'ten %14,8'e ve Brüksel'de %15,5'ten %16,5'e yükselmesi beklenmektedir. Raporda, istihdamın toparlanmasıyla birlikte üç bölgede de işsizlik oranlarının azalmaya başlayacağı ve 2025'te Brüksel'de %13,4, Flaman Bölgesinde %6,4 ve Valon Bölgesinde %12,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Kaynak: TrendTendences