Belçika’da ev fiyatları

22 Şubat 2019

Belçika Kraliyeti Noterler Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, 2018 yılında Belçika’da konut fiyatları 2017 yılına kıyasla %4,7 artarak ortalama 251.584 Avro olarak kaydedildiği belirtilmektedir.
Bölgesel anlamda, ortalama ev fiyatlarında Brüksel Bölgesinde %5’lik bir artış ile ilk defa 450.000 Avro’nun aşıldığı, Flaman Bölgesinde %3,8’lik bir artış ile 277.304 Avro’ya ve Valon Bölgesinde ise %3,7’lik artış ile 189.257 Avro’ya ulaşıldığı ifade edilmektedir.
Ayrıca, alıcıların %45’i 35 yaştan küçük ve satıcıların %40 ise 60 yaş üzeri olduğu vurgulanmaktadır.

Kaynak: Belçika Kraliyet Noterler Federasyonu