Belçika’da Federal Hükümet, Topluluk ve Bölgeler AB Fonunun Paylaşımı Konusunda Anlaştılar

13 Ocak 2021

Federal hükümet ile Bölge ve Topluluk hükümetleri, taslak kurtarma planı ve Avrupa Birliği Toparlanma ve Direnç Fonundan (Recovery and Resilience Facility-RRF) Belçika’nın alacağı miktarın dağıtımı konusunda anlaştılar.

Avrupa Birliği tarafından, üye devletlerin koronavirüs krizinin kendilerine verdiği ekonomik zarardan kurtulmalarına yardımcı olmak için oluşturulan fondan Belçika’nın yararlanabileceği toplam hibe tutarı, enflasyon ve diğer makroekonomik verilerin güncellenmesi ile 5,15 milyar Avrodan 5,95 milyar Avroya yükselmişti.

Ekonomik Toparlanma ve Stratejik Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanlığınca Kasım ayında başlatılan çağrı çerçevesinde kurulan çalışma gruplarınca iklim ve çevresel geçiş, dijital teknoloji, ulaştırma, toplumsal katılım ve üretkenliğe dönük hazırlanan taslak plana göre, teşvik paketinin dağılımının Federal hükümet, Flaman, Valon, Brüksel Bölgeleri ile Fransızca (Valon-Brüksel Federasyonu) ve Almanca Konuşulan Topluluklar için sırasıyla 1,25 milyar Avro, 2,25 milyar Avro, 1,48 milyar Avro, 395 milyon Avro, 495 milyon Avro ve 50 milyon Avro şeklinde olması öngörülmektedir.

Flaman Hükümeti, içerisinde dijitalleşmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya dönük projeler,  bisikletler için yeni yolların inşası ve mevcut altyapının iyileştirilmesi gibi sürdürülebilir ulaşım projeleri ve iç su yolları üzerindeki köprülerin yükseltilmesine dönük yatırım projelerinin yer aldığı 4,3 milyar Avro değerinde bir ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı. Avrupa sübvansiyonundan Bölgenin payına düşen miktar beklentinin altında olsa da, Flaman Hükümeti Başbakanı kurtarma planının değişmeden devam edeceğini belirtmektedir.

AB üye ülkelerinin taslak planlarını, iklim, dijitalleşme gibi kriter ve önceliklere uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere Ocak ayı sonunda, nihai versiyonlarını ise Nisan ayı sonunda Avrupa Komisyonu'na sunmaları gerekmektedir.

Kaynak: VrtNews