Belçika’da GSYİH 2020 Yılında %6,3 Küçüldü

02 Mart 2021

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Belçika’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1, 2019 yılı aynı dönemine göre ise %5,1 küçülmüştür.

2019 yılında %1,7 büyüyen GSYİH, 2020 yılı genelinde sağlık krizinin etkisi ile %6,3 küçülmüş, Belçika ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı sonrası en keskin daralma yaşanmıştır. 2020 yılında, GSYİH’daki küçülme 2009 yılındaki finansal krizde görülenden (%2,0) üç kat daha fazladır.

2020 yılında sağlık krizinin etkisi en fazla %6,4 daralan hizmetler sektöründe görülmüş, ekonomik faaliyetlerdeki daralma sanayi ve inşaat sektörlerinde %4,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hanehalkı tüketim harcamaları %8,7, kamu yatırımları %4,6, özel sektör yatırımları ise %8,2 seviyesinde gerilemiştir.

Çeyrekler İtibariyle GSYİH (%)


Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)