Belçika’da İnternet Üzerinden Perakende Satışlarda Artış Devam Ediyor

06 Nisan 2021

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Şubat ayında, yakıt hariç perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 oranında artmıştır.

Pandemi süresince yüksek oranlı yükselişlerin görüldüğü posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende satışlarda artış oranı Şubat ayında %65,96 olurken, mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret ve tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende satışları sırasıyla %46,2 ve %19,6 oranında artmıştır.

Diğer taraftan, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti, gıda, içecek ve tütün ile tekstil, giyim ve ayakkabı perakende satışlarında ise sırasıyla %11,7, %7,8 ve %4,6 oranında düşüş kaydedilmiştir.

STATBEL tarafından ayrıca, Avrupa FRIBS (işletme istatistiklerini entegre eden çerçeve düzenleme – EU 2019/2152) düzenlemesi uyarınca, Ocak 2021'den itibaren bazı perakende kırılımları ve metodolojide değişikliğe gidildiği, ana veri kaynağı olarak anket yerine işletmelerin KDV beyanının kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.

Kaynak: StatBel