Belçika’da Tüketici Güveni Mart Ayında Hızlı Yükseldi

22 Mart 2021

Belçika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici güveninde toparlanma Mart ayında hız kazanmış, güven göstergesi pandemi öncesi seviyelerine yükselmiştir.

Hanehalkları mali durumlarıyla ilgili beklentileri değişmezken, tüketicilerin önümüzdeki on iki aylık dönem için işsizliğe ilişkin endişelerinin önemli ölçüde azaldığı ve Belçika'daki genel ekonomik görünüm konusunda daha iyimser oldukları görülmektedir.  


*İşsizlik beklentisindeki artış bozulmayı, azalış iyileşmeyi göstermektedir.

Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)