Belçika’da Tüketici Güveni Şubat Ayında Yükseldi

18 Şubat 2021

Belçika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici güveninde Şubat ayında görülen sınırlı artış, işgücü piyasasına ilişkin beklentilerdeki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. 

Tüketicilerin on iki aylık dönem için Belçika'daki genel ekonomik duruma ilişkin bir önceki aya göre az da olsa daha iyimser oldukları, finansal durumlarının yanısıra tasarruf beklentilerinde bir miktar gerileme olduğu görülmektedir.  


*İşsizlik beklentisindeki artış bozulmayı, azalış iyileşmeyi göstermektedir.

Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)