Belçika’da Vergi Gelirleri 2020 Yılında %9,8 Geriledi

03 Şubat 2021

2020 yılında, koronavirüs krizi kapsamında uygulanan önlemler ve ekonomideki daralma nedeniyle KDV ve kurumlar vergisinden elde edilen gelirlerde düşüş yaşanmıştır. Belçika Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılı vergi gelirlerleri %9,8 oranında (11,5 milyar) düşüşle 105,2 milyar Avro seviyesine gerilemiştir. 

Vergi gelirlerindeki gerilemede Belçika ekonomisinde yaşanan daralma etkili olurken, sağlık krizi kapsamında alınan ekonomik önlemler çerçevesinde bazı vergilerin 2021 yılına ertelenmesi vergi gelirlerindeki gerilemenin ekonomik faaliyetlerdeki daralmadan daha yüksek olmasına neden olmuştur. Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan öncü tahminlere göre 2020 yılında Belçika GSYİH’si %6,2 küçülmüştür. 

Hanehalkı tüketimindeki daralmanın etkisiyle en keskin düşüşün görüldüğü KDV gelirleri 2020 yılında 4,3 milyar Avro azalarak 27,2 milyar Avro’ya gerilemiştir. 2020 yılında koronavirüs ile mücadele kapsamında zaruri olmayan mağazalar yaklaşık üç ay, hazır yemek sektörü (catering) ise yaklaşık altı ay kapalı kalmıştır. Kurumlar vergisi gelirleri ise 3,1 milyar azalmış ve 1,3 milyar Avro’ya gerilemiştir.

Vergi gelirlerindeki düşüşe ek olarak özellikle geçici işsizlik için yapılan ek harcamalar ve serbest meslek sahiplerine ve işletmelere yapılan yardımlar gibi haracamalardaki artış bütçe açığının büyümesine neden olmaktadır. Merkez Bankası tarafından bütçe açığının GSYİH’ye oranının 2020 yılında %10,6’ya yükselmesi beklenmektedir.

Kaynak: L’echo