Belçika’da Vergi Gelirleri Yılın İlk Yarısında 10 Milyar Avro Geriledi

04 Ağustos 2020

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu durgunluk Belçika’da, başta KDV olmak üzere vergi gelirlerinde keskin bir düşüşe yol açmıştır. Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk altı ayında 46,8 milyar Avro seviyesinde kalan  vergi gelirlerinde 2019 yılının ilk yarısına kıyasla 9,9 milyar avroluk bir düşüş (% 17,4) gerçekleşmiştir.

Hemen hemen tüm ana vergi geliri kalemlerinde daralma görülürken, KDV gelirleri, hane halkı tüketimindeki düşüş ve artan KDV iadeleri nedeniyle 2,8 milyar Avro azalmıştır.

Bütçe İzleme Komitesince 2020 yılında  bütçe açığının GSYİH’nin %12,3’ü ile (52,8 milyar Avro) 1983’ten bu yana en yüksek seviyesine, kamu borcunun GSYİH’ye oranının ise %122’ye yükselmesinin beklendiği Belçika’da vergi gelirlerindeki hızlı düşüşün kamu finansmanındaki bozulmayı artırmasından endişe edilmektedir.  

Kaynak : TrendsTendances