Korona Krizi Sırasında Belçikalıların Çevrimiçi Ürün Alışverişi %30 Arttı

15 Eylül 2020

Koronavirüs krizinin Belçikalıların çevrimiçi harcamaları üzerindeki dikkat çekici etkisi, BeCommerce tarafından yapılan pazar çalışması (Market Monitor) sonuçlarında görülmektedir. 2020'nin ilk yarısında, çevrimiçi ürünlere yapılan harcamalar %33 artmıştır. Çevrimiçi ürün satışlarındaki hızlı büyüme sayesinde, satın alma sayısı son 6 ayda 59,1 milyon çevrimiçi alışverişe yükselerek şimdiye kadarki en yüksek altı aylık rakama ulaşmıştır.

Giderek daha fazla tüketicinin çevrimiçi alışverişe yöneldiğini, geçen yılın aynı dönemine göre %2'lik bir artış ile son altı ayda 8,1 milyon Belçikalı tüketicinin internetten alışveriş yaptığını açıklayan BeCommerce Genel Müdürü Sofie Geeroms, Belçika'nın e-ticarette geri kaldığını ancak sağlık krizi nedeniyle çevrimiçi alışveriş yapmak zorunda kalan tüketicilerin, geçmişte çevrimiçi alışverişe sıcak bakmayan Belçikalı perakendecilerin e-ticaretin mutlak bir zorunluluk olduğunu fark etmesini sağladığını belirtmektedir.

Anket sonuçlarına göre 2020'nin ilk yarısında çevrimiçi harcamalarda en büyük kategori de ilk kez 'ürünler' kategorisi altında yer almaktadır. Seyahat, sigorta ve etkinlik biletleri gibi hizmetler normalde çevrimiçi pazarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2019 yılında çevrimiçi harcamaların yaklaşık yarısı hala hizmetler sektöründeyken, korona krizinin hizmetler sektörünü neredeyse tamamen durdurması ve ürünlerin çevrimiçi satışlarının çok büyük bir artış göstermesi sonucu şu anda her 10 satın alma işleminden sadece 1'inden azı hizmetlere gitmekte, ürün satışları toplam satın almaların %93'ünü oluşturmaktadır.

Ancak hizmetler sektöründeki hızlı gerileme toplam e-ticaret cirosunun da azalmasına neden olmaktadır. Toplam satın alma sayısı artmaya devam ederken tüketicilerin çevrimiçi olarak harcadıkları miktar azalmış, son dönemde yılda yaklaşık %7'lik bir büyüme kaydeden çevrimiçi harcamalar 2020 yılı ilk yarısında %10 düşüşle 5,1 milyar Avroya gerilemiştir.

Ürün gruplarına bakıldığında son 6 ayda eve teslim edilen tüm paketlerin dörtte birinden fazlasını oluşturan 'Giyim' kategorisi çevrimiçi harcamalarda ilk kez en büyük kategori olurken, giyim alışverişinde korona krizinden önce %20’nin altında olan çevrimiçi alışverişin oranı %30’u geçmiştir.

Kaynak: BeCommerce