2020 Kriz Döneminde Gurbetçiler Bulgaristan’a 880 Milyon Euro Daha Az Para Gönderdi

05 Mart 2021

Bulgar Merkez Bankasının verilerine göre, yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının yakınlarına gönderdikleri para miktarında büyük düşüş kaydedildi. Yurtdışında çalışan Bulgaristan vatandaşları 2020 kriz yılında ülkelerine sadece 339,4 milyon Euro (önceki yıla kıyasla % 72 düşüş) tutarında para transferi gerçekleştirmiştir. Son yıllarda gurbetçilerin Bulgaristan’a transfer ettikleri para miktarında sürekli bir artış kaydedilirken kriz ortamı bu gidişatı ciddi bir şekilde değiştirdi.
Kaynak: trud.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği