Bazı AB Vatandaşları için Bulgaristan’a Girişlerde Uygulanan Karantina Önlemleri Kalktı

27 Mayıs 2020

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev 21.05.2020 tarihinde ülkeye giren kişilere uygulanan karantina önlemlerine ilişkin RD-01-274 nolu Talimatnameyi imzalamıştır.
Talimatname kapsamında AB ülkeleri ve Şengen Anlaşması  kapsamındaki ülke vatandaşları (San Marino, Andorra, Monaco, Vatikan dahil) da dahil olmak üzere kararda sayılan kişiler ve meslek grupları için Bulgaristan’a girişi yasağı kaldırılmıştır. 
Ancak ülkeye giren kişilere 14 günlük karantina önlemleri uygulanmaktadır.
Bahse konu karantina önlemleri aşağıdaki kişiler için geçerli olmamaktadır:

 1. Hümaniter sebeplerden dolayı seyahat eden Bulgar veya AB vatandaşları;
 2. Bulgaristan’ın stratejik ve kritik altyapısının oluşturulması, bakımı ve kullanımında görevli bulunan Bulgar veya AB vatandaşları;
 3. Yatırım Teşvikleri Kanunu kapsamında sertifika almış yatırım projesinde görevli Bulgar veya AB vatandaşları; 
 4. Potansiyel yatırımcılar için fizibilite raporları yürüten veya ekonomi için diğer önemli faaliyet gerçekleştiren Bulgar veya AB vatandaşları;
 5. Gemi inşaatında veya gemi tamirinde görevli Bulgar veya AB vatandaşları;
 6. Bulgar vatandaşı aile ferdi olan veya Bulgar vatandaşı ile birlikte yaşayan AB vatandaşları (ülkedeki ikamet süreleri 7 günü geçmediği müddetçe);
 7. Yolcu taşımacılığı gerçekleştiren Bulgar veya AB vatandaşları;
 8. Yük taşımacılığı gerçekleştiren Bulgar veya AB vatandaşları;
 9. Sağlık uzmanları, sağlık bilim adamları, seyahat sebepleri meslekleri ile alakalı olduğu durumlarda sosyal çalışanlar (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
İlaç, medikal cihaz ve ürünler ve koruyucu ekipman tedariğinde görevli olan kişiler (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
 
 1. Yabancı kurum resmi temsilcileri (devlet yöneticileri, hükümet üyeleri vs.) ve heyetleri, diplomatlar, uluslararası kuruluş personeli, askeri görevliler, güvenlik kurumları görevlileri ve seyahat sebepleri işleri olan hümaniter çalışanlar (vatandaşlıklarına bağımsız olarak);
 2. Sınır görevlileri (vatandaşlıklarına bağımsız olarak).

Kaynak: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği