Bulgar Bankaların Hisse Sahiplerine Kar Payı Dağıtma Yasağı Devam Ediyor

25 Ocak 2021

Bulgaristan Merkez Bankası Bulgaristan’da faaliyette bulunan bankalara getirilen kar payı dağıtma yasağını kaldırmayı planlamıyor. Yasak, pandemi başladığında Nisan 2020’de getirilmişti. Bu şekilde tasarruf edilen para Covid-19 krizi ile mücadelede ulusal ekonomiye destek sağlayacak olağanüstü önlemler için ayrılan 9,3 milyar levalık paketin bir parçası oldu. Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre sınırlama büyük ihtimalle 2021 yılında da yürürlükte kalacak.
Kaynak: www.trud.bg 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği