Bulgar-Romen Ticaret ve Sanayi Odası Grendel Projesi Uygulayıcı Konsorsiyumu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

07 Ekim 2019

Bulgar-Romen Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde gerçekleşen Grendel Projesi uygulayıcı konsorsiyumu partnerler toplantısına Tuna Komisyonu Genel Müdürü Manfred Seitz katıldı. Projenin amacı, Tuna gemi operatörlerine navigasyon sektöründe ekolojik ve ekonomik modernizasyon için destek vermektir. Seitz, Tuna üzerinden taşınan yük miktarının son yıllarda azaldığını açıkladı. Ona göre 2018 yılında Tuna üzerinden gerçekleşen kargo trafiği 40 milyon ton olup 4-5 yıl önceki yük büyüklüğünden 5 milyon ton azdır. Seitz, 80’li yılların sonunda ise taşınan yükün 90 milyon ton olduğunu vurguladı. Yetkiliye göre Tuna üzerinden taşınan yük miktarındaki azalmanın birkaç nedeni var:

  • Tuna bölgesi sanayi yapısının değişmesi;
  • Taşıma modellerinin gelişmesi (örneğin karayolu ve demiryolu gibi);
  • Nehir taşımacılığında mükemmelden uzak olan altyapı ve bakım işleri.

Seitz, kargoyu Tuna’ya geri getirebilmenin koşulunun nehir altyapısının güvenliğini sağlamaktan geçtiğini ifade etti. Yetkili, bütün Tuna ülkelerinde bu konuda gelişmeler yaşandığını vurguladı.
Kaynak: BTA 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği