Bulgaristan, 2014-2020 Döneminde AB Fonlarından Sağlanan Kaynakların Sadece % 54’ünü Kullandı

13 Nisan 2021

2014-2020 dönemi finansal çerçeve kapsamında Bulgaristan’a AB fonlarından tahsis edilen kaynakların sadece % 54’ü kullanıldı. 31 Aralık 2020 itibariyle on operasyonel program çerçevesinde öngörülen 9,9 milyar euroluk finansmanın sadece 6,4 milyar eurosu ödendi. Söz konusu rakamın 5,4 milyar euroluk kısmı AB’den geldi, geri kalanı ise devlet bütçesinden sağlandı. Bahse konu 7 yıllık dönemde AB fonları ekonomik büyümeye % 8,3 katkı sağladı, yatırımlarda % 24 oranında bir artışa sebep oldu ve istihdamı yaklaşık % 14 artırdı.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği