Bulgaristan Bir Yılda 3 Bin Yabancı İşçi İthal Etti

18 Şubat 2020

Monitör gazetesinde çıkan bir habere göre bir yılda 3000 işçi ithal edildi. Son yılda 2812 üçüncü ülke vatandaşına çalışma izni verildi. Bunlardan 1129 kişi AB çalışma ve oturma izni aldı. Bu rakam 2018 yılında 636 olarak gerçekleşmişti. Mevsimsel çalışma izinleri 2018 yılında 219 adetken 2019 yılında 806 adede ulaştı ve dörde katlanmış oldu. Çoğunlukla Ukrayna ve Moldova’dan misafir işçi geldi.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği