Bulgaristan GSYİH’sı 2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Yıllık Bazda % 5,2 Küçüldü

18 Kasım 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü hızlı verilerine göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Bulgaristan GSYİH’sı yıllık bazda % 5,2 küçüldü, 2020 yılının ikinci çeyreğine göre ise % 4,3 büyüdü. Ülkenin GSYİH’sı üçüncü çeyrekte nominal olarak 31.216,7 milyon leva (15.960,9 milyon euro) düzeyinde gerçekleşti. AB-27’de GSYİH 2020 ikinci çeyreğine göre % 11,6 arttı, 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre ise % 4,3 daraldı.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği