Bulgaristan İstatistik Enstitüsü 2020 Yılının Dördüncü Çeyreği Yük ve Yolcu Taşımacılığı Verilerini Açıkladı

05 Mart 2021

2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yük taşımacılığı sektöründe taşınan yüklerde % 11,3 oranında artış, iş büyüklüğünde ise % 17,3 artış meydana geldi. Yolcu taşımacılığı sektöründe taşınan yolcu sayısında ve iş büyüklüğünde düşüş meydana geldi, sırayla söz konusu düşüş % 20,9 ve % 0,7 oranlarında gerçekleşti. Yıllık değişimler yük taşımacılığında artış, yolcu taşımacılığında düşüş yönünde meydana geldi.
Karadan yapılan yük taşımacılığı alanında 2020 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı döneminde göre 9.447 bin ton artış yaşanarak 33.799 bin ton yük taşındı. Burada sadece boru hatları üzerinden taşınan yüklerde % 34,3 oranında düşüş oldu. İş büyüklüğü önceki yılın aynı dönemine artış göstererek 12.356,1 milyon tonkilometre olarak gerçekleşti.
Su üzerinden taşınan yüklerde yıllık bazda 414,3 bin ton artış yaşandı. İş büyüklüğünde artış yaşandı ve 284,5 milyon tonkilometreye ulaşıldı.
2020 dördüncü çeyreğinde karayolu üzerinden taşınan yolcu sayısı yıllık bazda % 43,7 azalarak, toplam 70.864,6 bin kişi olarak gerçekleşti. İş büyüklüğü % 55,4 azaldı ve 1.395 milyon yolcukilometre oldu.
Su üzerinden taşınan yolcu sayısı 13,9 bin kişi arttı. İş büyüklüğü ise 487,9 bin yolcukilometre azaldı.
Ekim-Aralık 2020 döneminde şehir içi elektrikli toplu taşımada toplam 45.274 bin kişi hizmet gördü. Söz konusu yolcu sayısı 2019’un aynı dönemine göre % 26,3 azaldı.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği