Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Finansal Olmayan Şirketlerin Mayıs 2020’deki Durumunu İnceledi

02 Temmuz 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü COVID-19 nedeniyle ilan edilen OHAL’in ekonomideki sektörler üzerindeki etkisine ilişkin bilgiyi kamuoyuna sunmak için finans sektörü dışındaki şirketleri konu alan üçüncü bir araştırma gerçekleştirdi. Ankete katılan şirketlerin % 42,8’i Mayıs 2020’de satış gelirlerinde aylık bazda düşüş yaşadığını ifade etti. Şirketlerin % 38,8’i gelirlerinde düşüş kaydetmediklerini, % 18’i ise satış gelirlerinde artış olduğunu dile getirdi. Kültür, spor, eğlence ve ev aletleri/ürünleri tadilatı sektöründe faaliyette bulunan firmaların % 54,8’inde, sınai firmaların % 46,8’inde, inşaat sektöründe faaliyette olanların % 39,3’inde, ticaret, ulaştırma ve lokantacılık sektöründeki firmaların ise % 40,8’inde satış gelirleri düşüş yaşadı. Şirketlerin % 25,3’ü personeline ücretli izin, % 23,8’i ücretsiz izin kullandırdı, % 20,8’i personelini uzaktan çalıştırdı, % 13,6’sı ise personel işten çıkardı. Firmaların % 93,2’si bir sonraki ay faaliyetlerine devam edeceğini, % 3,8’i faaliyetlerine geçici olarak ara vereceğini, % 1,6’sı ise faaliyetlerini tamamen durduracağını ifade etti.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği