Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin 2019 Nihai Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

23 Eylül 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı nihai verilere göre 2019 yılında Bulgaristan’dan 58.459,4 milyon leva mal ihracatı yapıldı. 2018 yılına göre ihracatta % 4,3 oranında bir artış yaşandı. 2019 yılında mal ithalatı yıllık bazda % 5 artarak CIF fiyatlarla 65.989,9 milyon leva oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup, 7.530,5 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
AB’ye ihracat önceki yıla göre % 2,8 oranında artarak 38.755,4 milyon leva olarak meydana geldi. Bulgaristan’ın AB’de ana ihracat partnerleri Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika oldu. Bu ülkelere ihracat toplam AB’ye ihracatın % 66,5’ini teşkil etti. AB’den ithalat yıllık bazda % 3,1 oranında arttı ve 41.157,9 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. Söz konusu ülkelerden ithalat AB’den ithalatın % 56’sına tekabül etti. AB ile ticarette 2.402,5 milyon leva açık meydana geldi.
2019 yılında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı % 7,5 artarak 19.704 milyon leva oldu. En çok ihracat Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD, Rusya ve Makedonya’ya yapıldı. Üçüncü ülkelere ihracatın % 50,6’sı bu ülkelere yapıldı. 2019’da üçüncü ülkelerden ithalat % 8,1 artarak 24.832 milyon leva olarak gerçekleşti. İthalatta başta gelen ülkeler Rusya, Türkiye, Çin, Mısır ve Sırbistan’dır. Bu ülkelerden ithalat üçüncü ülkelerden ithalatın % 66,4’üne tekabül etti. Üçüncü ülkelerle ticarette dış ticaret dengesi negatif olup, 5.128 milyon leva büyüklüğündedir.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği