Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin 2019 Yılı Dış Ticaret Ön Verilerini Açıkladı

18 Şubat 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre 2019 yılında Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 3,3 artarak 57.901,4 milyon leva olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 2,5 azalarak 61.272,8 milyon leva (CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 3.371,4 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak-Kasım 2019 döneminde ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 3,4 oranında arttı ve 36.223,9 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye toplam ihracatın % 66,4’ünü teşkil etti. Yine yılın ilk on bir ayında AB ülkelerinden ithalat % 2,7 arttı ve CIF fiyatlarla 37.818,3 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un ilk on bir ayında AB ile ticarette 1.594,4 milyon leva açık meydana geldi.
2019 yılında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre % 4,4 oranında artarak 19.130,4 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD, Rusya ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 50,6’sını oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 11,9 azalarak 20.245,7 milyon leva olarak gerçekleşti. Türkiye, Rusya, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 1.115,3 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği