Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Ağustos 2019 Dönemi Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

15 Ekim 2019

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Ağustos 2019 döneminde Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 3,8 artarak 37.900,9 milyon leva olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 0,4 azalarak 40.779,6 milyon leva (CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.878,7 milyon leva olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yedi ayında ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 4,8 oranında arttı ve 22.629,6 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye toplam ihracatın % 66,6’sını teşkil etti. Yine yılın ilk yedi ayında AB ülkelerinden ithalat % 2,1 arttı ve CIF fiyatlarla 23.842,7 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan yapıldı. 2019’un ilk yedi ayında AB ile ticarette 1.213,1 milyon leva açık meydana geldi.
Ocak-Ağustos 2019 döneminde Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre % 4,3 oranında artarak 12.118 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, Sırbistan, ABD, Rusya ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 49,7’sini oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 5,3 azalarak 13.813,9 milyon leva olarak gerçekleşti. Rusya, Türkiye, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 1.695,9 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg   
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği