Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Eylül 2020 Dönemi Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

18 Kasım 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Eylül 2020 döneminde Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 7,7 azalarak 40.069,2 milyon leva olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 11,3 azalarak 43.105,5 milyon leva (CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 3.036,3 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos 2020 döneminde ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 6,7 oranında azaldı ve 23.245,7 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye toplam ihracatın % 70,3’ünü teşkil etti. Yine yılın ilk sekiz ayında AB ülkelerinden ithalat % 12,3 azaldı ve CIF fiyatlarla 23.222,5 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan ve Hollanda’dan yapıldı. 2020’nin ilk yedi ayında AB ile ticarette 23,2 milyon leva fazla meydana geldi.
2020 yılının ilk dokuz ayında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre % 11,3 oranında azalarak 13.639,6 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, İngiltere, ABD, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Rusya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 54,9’unu oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 12,1 azalarak 16.636,2 milyon leva olarak gerçekleşti. Türkiye, Rusya, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 2.996,6 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg     
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği