Bulgaristan İstatistik Enstitüsü Ülkenin Ocak-Temmuz 2020 Dönemi Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

23 Eylül 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı ön verilere göre Ocak-Temmuz 2020 döneminde Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda % 7,5 azalarak 31.111,3 milyon leva olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan’ın ithalatı yıllık bazda % 12,8 azalarak 33.249,5 milyon leva (CIF fiyatlarla) oldu. Dış ticaret dengesi negatif olup 2.138,2 milyon leva olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran 2020 döneminde ülkenin AB’ye ihracatı yıllık bazda % 6,5 oranında azaldı ve 17.170,6 milyon leva seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika Bulgaristan’ın ana ihracat destinasyonları oldu. Söz konusu ülkelere ihracat AB’ye toplam ihracatın % 70,5’ini teşkil etti. Yine yılın ilk yarısında AB ülkelerinden ithalat % 12,1 azaldı ve CIF fiyatlarla 17.273,2 milyon leva olarak meydana geldi. En çok ithalat Almanya, Romanya, İtalya,  Yunanistan ve Hollanda’dan yapıldı. 2020’nin ilk altı ayında AB ile ticarette 102,6 milyon leva açık meydana geldi.
2020 yılının ilk yedi ayında Bulgaristan’ın üçüncü ülkelere ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre % 9,4 oranında azalarak 10.666,4 milyon leva oldu. Türkiye, Çin, İngiltere, ABD, Sırbistan, Rusya ve Kuzey Makedonya üçüncü ülkelerden en çok mal ihraç edilen ülkeler oldu. Bu ülkelere ihracat, üçüncü ülkelere toplam ihracatın % 54’ünü oluşturdu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise % 13,3 azalarak 12.856 milyon leva olarak gerçekleşti. Rusya, Türkiye, Çin ve Sırbistan’dan en çok ithalat yapıldı. Üçüncü ülkelerle ticaretinde Bulgaristan’ın dış ticaret dengesi negatif oldu ve 2.189,6 milyon leva düzeyinde gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği