Bulgaristan Konsolide Mali Programı Eylül 2019 İtibariyle 1,26 Milyar Leva Fazla Verdi

12 Kasım 2019

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Eylül 2019 sonu itibariyle Konsolide Mali Program bilançosu pozitif olup 1.264,5 milyon leva (öngörülen GSYİH’nın % 1,1’i kadar) fazla mevcut. Ulusal bütçe fazlası 1.205,7 milyon leva, AB fonlarından fazla 58,8 milyon levadır. Konsolide Mali Program çerçevesinde 30 Eylül 2019 tarihine kadar gelirler 32.797,9 milyon leva (hesaplanan yıllık rakamın % 74,8’i kadar), giderler ise 31.533,4 milyon leva (hesaplanan yıllık rakamın % 68,1’i kadar) olarak gerçekleşmiş bulunuyor.
Kaynak: BTA 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği