Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılmasına Yönelik Proje Başlatıyor

06 Kasım 2019

Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği (AİKB) Başkanı Vasil Velev, ”Kayıt Dışı İstihdamı Sınırlandırarak ve Önleyerek İstihdama Erişimin ve İşyerlerinin Kalitesinin Arttırılması” projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Çalışanların algısı, kaçak çalışma biçimlerinin işgücü piyasasında daha yaygın bir biçimde uygulandığı yönündedir” diye kaydetti.
 
Velev, ”İstatistiki bilgilere göre, kayıt dışı istihdam oranı iki kat daha fazladır. Çalışanlar ve memurlara göre, kayıt dışı istihdam oranı % 62-63, işverenlere göre ise bu oran daha azdır -% 41” diye kaydetti. Velev, çeşitli önlemler ve araçlarla zarf içinde maaş ödenmesinin sınırlandırılacağına dair güvence verdi.
 
Velev, ”AİKB kaçak çalışma biçimlerini işgücü piyasasını çarpıtan ve haksız rekabete, mali sistemin zarar görmesine ve işgücü piyasasının bozulmasına neden olan en yaygın ve en zararlı uygulamalar olarak değerlendiriyor. Kayıt dışı ekonomiyi kriminalleştirmek sorunu çözmez, çünkü yaygın bir uygulamadır” dedi. AİKB Başkanı, sigorta dolandırıcılığının kriminalleştirilmesi fikrini desteklemektedir, ancak bu tür davranışlardan dolayı işverenlerin mahkum edildiğine dair bilgisi yoktur. Velev, başka çözümlerin aranması gerektiğine inanıyor ve kayıt dışı ekonomiyi sınırlandırmanın bu şekilde devam etmesi halinde çok yakında Avrupa’da ortalama kayıtlı ekonomi seviyelerine ulaşabileceğimizi düşünüyor.
 
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zornitsa Rusinova, devletin ve sosyal ortakların kayıt dışı ekonominin sınırlandırılmasındaki kilit rolünün Bulgaristan'daki insanların daha yüksek gelir elde etmelerine yönelik tek bir amacı olduğunu söyledi. Rusinova, ”Son 10 yılda devlet tarafından alınan önlemlerin birleştirilmesi rolünü ve etkisini gösteriyor” diye vurguladı ve ülkede kayıt dışı ekonomi oranının % 16’nın altında olmakla övündü.
 
Rusinova, Genel İş Müfettişliği Yürütme Ajansı tarafından yapılan 30.000’i aşkın denetimler sırasında 32.000’i aşkın ihlal tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı, ”Bunların % 50'sinden fazlası ücret ödemeye ilişkin mevzuatının ihlaliyle ilgilidir. Yasama girişimlerinin birleşimi ve sendikaların ve işveren örgütlerinin kontrolü ve rolü, bildirilmemiş her türlü istihdamla mücadele etmektir” dedi.
 
Kaynak: https://www.kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=23950
 
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği