Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Eurochambers’ın İş Çevreleri Beklentilerine İlişkin Araştırması Hakkında Bilgi Verdi

13 Kasım 2019

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Derneği, iş çevrelerinin beklentilerine ilişkin tüm 28 AB üyesinde 53 bin şirketi kapsayan bir araştırma yaptı. Bulgaristan’da araştırma Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) tarafından gerçekleştirildi. BCCI Başkanı Tsvetan Simeonov, basın toplantısında araştırmanın sonuçlarını anlattı. Esas sonuç, 2019 ve 2020 yıllarında küresel ekonomik büyümeye ilişkin olumsuz beklentilere rağmen Bulgar iş adamlarının daha iyi bir yeni yıl beklediğidir. Simeonov’a göre Bulgaristan ve diğer AB üyelerinde beklenti farklılıkları Bulgaristan’ın istikrarlı makroekonomik göstergelerinden kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra, Bulgaristan, büyüme oranı yüksek olan Asya’ya en yakın Avrupa ülkesidir. Simeonov, Bulgar iş adamlarının aktif bir şekilde Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarla çalıştığına işaret etti. Ona göre, Bulgaristan idaresinin daha yoğun bir şekilde çalışması durumunda bu iki ülkeden Bulgaristan’a kayda değer yatırım yapılabilecek. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç 2020 yılında devlet sektöründe çalışanlar için vadedilen % 10’luk ücret artışının özel sektörde de çift haneli ücret artışını beraberinde getirebileceğidir.
Kaynak: BTA 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği