Bulgaristan’da 2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde İstihdam Edilenlerin Sayısı Arttı

20 Kasım 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü ön verileri, istihdam edilenlerin sayısının Eylül 2020 sonu itibariyle Haziran 2020 sonuna göre % 0,4 (9,2 bin kişi) artarak 2,25 milyon kişiye ulaştığına işaret ediyor. En büyük artış “Kültür, spor ve eğlence” ile “İdari ve destekleyici faaliyetler” gruplarında (% 2,4) ve “Eğitim” ile “Bilgi ve sanatsal ürün üretimi ve dağıtımı, haberleşme” gruplarında (% 1,6) meydana geldi. En büyük düşüşler ise “Tarım, ormancılık ve balıkçılık” (% 1,5) ve “emlakçılık” (% 1) sektörlerinde yaşandı. Çalışanların % 20,9’u imalat sanayinde, % 17,1’i ise ticaret, otomobil ve motosiklet tamiri sektöründe istihdam edildi. Eylül 2020 sonunda istihdam edilenlerin sayısı 2019 Eylül ayına göre % 2,7 (63,2 bin kişi) az gerçekleşti.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği