Bulgaristan’da Ayda Kişi Başına 1.340 Leva Gelir İnsanı Zengin Yapıyor

16 Eylül 2020

Trud gazetesinde yer alan bir yazının başlığı “Ayda 1.340 Leva Seni Zengin Yapıyor” şeklinde. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre kendilerinin harcaması için ayda 1.340 levası olanlar en zengin Bulgarların bulunduğu % 10’luk gruba giriyor. Söz konusu rakam ortalama aylık ücrete yakındır. Ancak her insanın kendi ücretini sadece kendisi için kullanması nadir rastlanan bir durumdur. Çocuklar, emekliler veya işsizler de hane üyeleridir. Dolayısıyla en zengin kısımda yer almak için anne-babalı ve iki çocuklu bir ailenin toplam aylık geliri 5.300 levanın üzerinde olmalıdır. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre en zengin hanelerin ortalama yıllık geliri 29.602 levadır. Her hane üyesinin kendisi için kullanabileceği yıllık gelir 16.085 levadır ve bu rakam ayda 1.340 levaya tekabül ediyor. Yaklaşık 700 bin Bulgar % 10’luk zenginler grubunda yer alıyor. En fakir % 10’luk kısmın 2019 ortalama yıllık geliri ise 1.922 levadır (ayda 160 leva).
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği