Bulgaristan’da Covid-19 Krizi Esnasında ÖTV’ye Tabi Ürünlerin Tüketimi Azaldı

11 Mayıs 2021

Maliye Bakanlığı’nın 2021 1’inci çeyrek bütçe raporu Covid-19 krizinin ÖTV’ye tabi ürünlerin tüketimini olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Yakıt, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve bazı enerji ürünlerinin ithalatı ile yerel üretiminden yılın birinci çeyreğinde toplanan ÖTV 1,205 milyar leva olup, 2020 yılının aynı dönemine göre % 8,7 oranında (115 milyon leva) bir düşüş meydana geldi. Bütün ürün gruplarında toplanan ÖTV azaldı. Sigara ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV’nin payı % 51’dir. Söz konusu ürün grubunda ÖTV 2020 yılının birinci çeyreğinde 686,3 milyon leva iken 2021 yılının birinci çeyreğinde 614,7 milyon leva olarak gerçekleşti. Tüketimde daralmanın veya kaçak sigara satışlarının meydana gelen düşüşün nedenleri olabileceği değerlendiriliyor. Yakıtların ÖTV gelirlerindeki payı % 43’tür. 2020 ilk çeyreğinde yakıtlardan toplanan ÖTV 560,8 milyon leva iken 2021 yılının ilk çeyreğinde 519,6 milyon leva oldu. Kriz nedeniyle seyahatlerin azalması bu sonucu destekler niteliktedir.
ÖTV gelirlerinin azalmasına rağmen KDV gelirlerinin artması krizin genel olarak tüketimi olumsuz etkilemediğine işaret ediyor. Mart 2021 itibariyle KDV gelirleri 2,174 milyar leva olup, yıllık bazda % 12,8 (246,4 milyon leva) artış söz konusu.
Kaynak: https://www.segabg.com/category-economy/kovidkrizata-padna-potreblenieto-na-cigari-i-alkohol  
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği