Bulgaristan’da En Büyük Fiyat Artışları IT Hizmet Fiyatlarında Oldu

13 Nisan 2021

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2020 yılında sundukları hizmetlerin fiyatlarını en çok IT şirketleri artırdı. Söz konusu sektörde fiyat artışları ortalama % 6 oranında gerçekleşti. Güvenlik firmaları ikinci sırada yer aldı ve fiyatlarını % 3 artırdı. Posta ve kargo şirketleri ise % 2,7 oranında fiyat artışı ile üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl sadece ulaştırma hizmet fiyatlarında düşüş yaşandı. Bunun nedeni yakıt fiyatlarındaki düşüşler addediliyor. Son beş yıllık dönemde % 24’ü aşkın fiyat artış oranıyla birinciliği yine IT şirketleri aldı. İnsan kaynakları firmaları ve güvenlik firmaları sırayla % 20 ve % 15’lik fiyat artışlarıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği