Bulgaristan’da Hane Halklarının Tasarruf ve Borçlarında Paralel Artış Kaydediliyor

03 Ekim 2019

Bulgaristan Merkez Bankası'nın verilerine göre, düşük faiz oranlarına rağmen, Bulgaristan’da hane halkı mevduatının son 12 ay zarfında %8,2 oranında artması nedeniyle şu anda 27,4 milyar avronun üzerinde seyrediyor.  Bu miktar, ülkenin GSYİH'nın %46,4'ünü oluşturuyor. Aynı dönemde hane halklarının finansal kuruluşlardan aldıkları krediler  %8,8 oranında artarken 11,9 milyar avroya ulaştı, ki  bu rakam  GSYİH'nın %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Borçların yarısı ev ipoteği olurken geri kalanlar ağırlıklı olarak tüketici kredileridir.
 
Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101170530
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği