Bulgaristan’da Her Üç Şirketten Biri Avrupa Projeleriyle Yolsuzluk Yapıldığını İtiraf Ediyor

12 Aralık 2019

Demokrasiyi İnceleme Merkezi araştırmasına göre, Bulgar şirketlerinin % 35’i Avrupa finansmanlarına erişebilmek için gayriresmi ödemeler yapmak zorunda bırakıldıklarını itiraf ediyor. AB tarafından sağlanan yardım fonlarıyla ilgili yolsuzluklar, rüşvet vermekle, sahte belge düzenlemekle, çıkar çatışmalarıyla ve görevini kötüye kullanmakla mümkün oluyor. En çok Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan AB programlarıyla yolsuzluklar yapılıyor. Ancak anılan yolsuzluklar çok zor şekilde kanıtlanabiliyor, zira her bir projenin % 12 oranında danışmanlık bütçesi var.
Kaynak: Duma
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği